Naše služby

 • Při úmrtí doma převoz zesnulého do chladícího boxu
 • Tisk parte na počkání
 • Sjednání obřadu i o víkendu
 • Zajištění květinové vazby v renomovaném zahradnictví p. Tomsy v Čisté u MB
 • Zajištění kněze či řečníka
 • Zajištění úmrtního listu na příslušné matrice
 • Výkop a dekorace hrobu, nápisy na hroby, opravy, renovace, doplňky (vázy, lampy atd.)
 • Otevírání hrobek
 • Živou nebo reprodukovanou hudbu
 • Zajištění autobusu
 • Odběr popela z urny zesnulého na památeční sklo (Memory Crystal)
 • Zajištění rozptylů a vsypů na rozptylových loučkách
 • Zpopelnění provádíme v semilském krematoriu.