Varianty pohřbů

Pohřeb s uložením

 do hrobu nebo hrobky

Jedná se o klasický pohřeb a to buď církevní nebo civilní s uložením do rodinného hrobu nebo hrobky. Hudbu a podklady pro řečníka, faráře či květiny si vybírá objednavatel.

Pohřeb s obřadem

Tato varianta je smutečním obřadem církevním nebo civilním buď v kostele nebo kapli. Po obřadu je odvezen zemřelý do krematoria ke zpopelnění. Hudbu a podklady pro řečníka, faráře či květiny si vybírá objednavatel.

Pohřeb bez obřadu

Je to varianta bez rozloučení pouze zpopelnění či uložení do hrobu, hrobky bez účasti rodiny popř. veřejnosti. Na žádost objednavatele lze domluvit předem stanovený den a hodinu kdy má proběhnout žeh.


Pohřeb s urnou

Jedná se o pohřeb který 

nemohl být uskutečněn v zákonné lhůtě z různých důvodů

 ( nemoc - dovolená objednavatele, letecká doprava pozůstalých, stav zemřelého atd.)

a to buď se samotnou urnou v okrasném obalu nebo v zapůjčené rakvi

s knězem či řečníkem s následným uložením do kolumbária, hrobu či hrobky.

Hudbu a podklady pro řečníka, faráře či květiny si vybírá objednavatel.